DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












Współpraca ze szkołami - Wydarzenia



Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualnie w Instytucie, istniejącym już ponad 50 lat, prowadzimy dwa kierunki studiów – filologię polską ze specjalnością edytorską i nauczycielską (studia 1. i 2. stopnia) oraz  dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specjalnością media i broker informacji oraz reklama, concierge i PR (studia 1. stopnia). Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzimy dodatkowo kształcenie na kierunku polonistyka stosowana (studia 1. stopnia) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością redaktorską i copywriting /community manager (studia 2. stopnia).

W związku z tym chętnie podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, podejmując współpracę ze szkołami znajdującymi się na terenie województwa podkarpackiego oraz województw ościennych. Posiadamy w tym zakresie kilkunastoletnie doświadczenie.

Proponowane formy współpracy (praktykowane dotychczas):

  1. Uczniowie wraz z nauczycielem, spośród zajęć prowadzonych w Instytucie w określonym semestrze dla studentów polonistyki bądź dziennikarstwa, wybierają te, które ich interesują i uczestniczą w nich (po wcześniejszej zapowiedzi) jako goście, wolni słuchacze. Jest to forma bezpłatna.
  2. Nauczyciel wraz z uczniami składa w dyrekcji IFP zapotrzebowanie na określony typ zajęć (wykładów czy warsztatów). Polega to na wyborze prowadzącego i problematyki zajęć. Nauczyciel akademicki w terminie ustalonym ze szkołą udaje się na zajęcia do placówki zamawiającej określony typ zajęć. Jest to forma płatna (honorarium, ewentualnie zwrot kosztów podróży – ustalone indywidualnie pomiędzy nauczycielem IFP a Dyrektorem szkoły – pokrywa placówka przyjmująca wykładowcę).
  3. W IFP prowadzimy klasę akademicką – Dyrektor szkoły podpisuje umowę zlecenie z pracownikiem IFP. W praktyce wygląda to tak, że uczniowie wraz z nauczycielem ustalają terminarz zajęć, które będą odbywać w salach IFP; następnie wybierają określone zajęcia (przedmioty), z których chcieliby pogłębiać wiedzę; uczestniczą w zamówionych zajęciach, które odbywają się tylko dla nich (z wyłączeniem studentów).  
  4. Inne formy współpracy – zaproponowane przez szkołę.

Ponadto współpracujące szkoły mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszelkich imprezach i spotkaniach, które odbywają się w IFP (zaproszenia są przesyłane do szkół/współpracujących z IFP nauczycieli), a także konkursach i turniejach (np. dyktando, konkurs recytatorski, turniej debat oksfordzkich).

            Serdecznie zachęcamy do współpracy z nami.



Dodano: 2018-02-08 11:46:48



Warsztaty z 26 stycznia 2018 r.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie uczestniczyli w dniu 26 stycznia br. w wykładzie poświęconym zagadnieniom powstania styczniowego. W Instytucie Historii spotkali się z panem dr. hab. prof. UR Jerzym Kuzickim.
Następnie odbyli niezwykle interesujące warsztaty z zakresu pracowni telewizyjnej (z panią mgr Małgorzatą Bożek oraz studentami III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej), a także z zakresu pracowni radiowej (z panem dr. Jarosławem Kinalem).
Ponadto licealiści mieli możliwość w dziennikarskiej pracowni telewizyjnej „sprawdzić się” przed kamerą, a także przeczytać przygotowane przez siebie felietony w Akademickim Radiu „Fenix”.
Uczniowie – jak przekazali nam ich nauczyciele – „wrócili pełni wrażeń i pozytywnej energii”.


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-02-08 10:25:01



Wykłady z 8 stycznia 2018 r.

       8 stycznia 2018 r. odbyły się kolejne zajęcia dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Ponownie zrealizowane wspólnie przez profesorów z Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii. Co ciekawe, oprócz licealistów (z Dwujęzycznego LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jaśle, II i III LO w Krośnie, ZSL w Leżajsku, V LO w Mielcu, SLO w Tarnobrzegu, VI LO w Rzeszowie) w zajęciach uczestniczyli także uczniowie 8 Gimnazjum w Rzeszowie. Problematyka wykładów tym razem dotyczyła literatury i historii dziewiętnastowiecznej.
       Zaprezentowano następujące prelekcje: Kobieta w wieku XIX – obyczajowość i literatura (dr hab. prof. UR Joanna Rusin, IFP), Henryk Sienkiewicz: reporter, pisarz, noblista (dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, IFP), Być kobietą w XIX wieku. W małżeństwie i w rodzinie (dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, IH) oraz Historia feminizmu (dr hab. prof. UR Witold Nowak, IH). Wykłady zostały przyjęte przez młodzież z zadowoleniem.

http://www.powiat-lancut.itl.pl/duliban/48-aktualne/258-kobieta-w-wieku-xix-obyczajowosc-i-literatura



Dodano: 2018-01-16 08:39:30



Warsztaty z 8 grudnia 2017 r.

Uczniowie klas II i III z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęli kolejny cykl zajęć w Instytucie Filologii Polskiej w ramach dziennikarskiej klasy akademickiej. Od października do grudnia odbędą  warsztaty z zakresu gatunków dziennikarskich oraz pracowni radiowej i telewizyjnej. Będą uczestniczyć także w zajęciach zarówno w Radiu „Feniks”, jak i telewizyjnej pracowni dziennikarskiej. Ponadto spotkają się ze studentami działającymi w Klubie Dziennikarzy Studenckich, aby zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje kierowana przez nich elektroniczna gazeta „Nowy Akapit” oraz internetowa telewizja BezCenzURy.

Zajęcia z uczniami poprowadzą: pani dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, pan dr Jarosław Kinal (red. Radia „Feniks”) oraz pani mgr Małgorzata Bożek (red. TVP).



Dodano: 2017-12-08 12:44:57



Wykłady z 4 grudnia 2017 r.

4 grudnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej oraz Instytucie Historii kontynuowano cykl wykładów skupionych wokół zagadnień związanych z kobietą. Uczniów czekała w tym dniu jakże intrygująca uczta intelektualna, bowiem mieli okazję wysłuchać aż czterech pasjonujących wykładów odnoszących się do czasów wieku rozumu. Prelekcje wygłosili: pani dr hab. prof. UR Beata Lorens, IH (Wiek XVIII stuleciem kobiet? Wpływ kobiet na politykę europejską w oświeceniu), ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, IH (Kobieta za klasztornym murem w czasach nowożytnych. Zakonnice, wychowanki i rezydentki), a także pan dr hab. prof. UR Marek Nalepa, IFP (Miłość, rodzina, kobieta w dawnych epokach) oraz pani dr Jolanta Kowal (Wizerunek damy modnej w literaturze polskiego oświecenia).


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 12:42:43



Uroczysta inauguracaj współpracy, 20 listopada 2017 r.

20 listopada 2017 r. uroczyście zainaugurowano  współpracę Instytutów Filologii Polskiej i Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego z grupą podkarpackich i małopolskich liceów ogólnokształcących, wśród których znalazły  się: Dwujęzyczne  LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jarosławiu, Społeczne LO w Tarnobrzegu, VI LO w Rzeszowie, V LO w Mielcu, LO w Dynowie, I i II LO w Łańcucie, LO ss. Prezentek w Rzeszowie, I  LO w Jaśle, II LO w Krośnie, LO w Rymanowie oraz LO w Bieczu.


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 12:40:41



Wykłady z 30 października 2017 r.

30 października 2017 roku – w ramach wspólnego projektu propagowania szeroko rozumianej humanistyki – pracownicy Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosili prelekcje dla licealistów z Boguchwały, Dębicy, Dynowa, Kańczugi, Krosna, Łańcuta, Mielca i Rzeszowa.


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 11:09:27





rok akademicki 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Filologii Polskiej UR utworzono dziennikarską klasę akademicką, w ramach której zajęcia odbywali uczniowie klas II i III z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Od listopada do kwietnia licealiści uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień z zakresu gatunków dziennikarskich, prawa mediów oraz współczesnych mediów w Polsce z lektoratem prasy krajowej.
Zajęcia z uczniami prowadzili: pani dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, pan dr Wojciech Maryjka oraz pan mgr Artur Kołacz.

 

rok akademicki 2015/2016 

W roku akademickim 2015/2016, wzorem lat ubiegłych, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosili wykłady skierowane do uczniów i nauczycieli ze szkół współpracujących z naszym Instytutem.

 

rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 – w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej – uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich zapraszaliśmy na imprezy okolicznościowe oraz wykłady odbywające się w ramach trwających z tej okazji uroczystości.



Dodano: 2017-12-08 11:05:55



Wykład otwarty dr Agnieszki Myszki

      9 stycznia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty, którego tematem stały się rzeszowskie ulice. Ich nazwy, podawane w celu lokalizacji obiektów w przestrzeni miejskiej, stanowią częsty element codziennej komunikacji. Zazwyczaj jednak wymieniane są bez refleksji nad historią miasta.

    Dr Agnieszka Myszka w wystąpieniu zatytułowanym: Paniaga i Kanałowaskąd się wzięły nazwy rzeszowskich ulic? przedstawiła genezę oraz motywy nazewnictwa wybranych plateonimów Rzeszowa, ulic: Pańskiej, Kanałowej, Farnej, Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego i Marszałkowskiej. Słuchacze mieli także możliwość obejrzenia map i fotografii prezentujących wygląd rzeszowskich ulic w I połowie XX wieku.



Dodano: 2013-01-11 09:33:32



Wykład otwarty mgr Magdaleny Balawender

  12 grudnia 2012 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty pt.: Przychodzi człowiek do urzędu - językowe i pragmatyczne aspekty komunikacji urzędowej

  Styl urzędowy odbierany jest jako trudna i często niezrozumiała odmiana funkcjonalna współczesnego języka polskiego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2012-12-17 09:00:57



Wykład otwarty dra Roberta Słabczyńskiego


21 listopada 2012 r. o godz. 16.30 dr Robert Słabczyński wygłosił wykład otwarty dla pracowników, studentów oraz osób zainteresowanych problematyką szkolnego dyskursu. Referat pt. Jak nauczyciel komunikuje się z uczniem – pragmatyczny aspekt wypowiedzi zainspirował słuchaczy do dyskusji na temat specyficznych cech komunikacji edukacyjnej.

Zapraszamy na kolejne wykłady.
Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej



Dodano: 2012-11-26 11:27:06





 



Dodano: 2010-10-28 13:44:50