DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Ważne terminy


Ważne terminy
(rok akademicki 2017/2018)


  Terminy posiedzeń
Rady IFP
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego Terminy posiedzeń
Senatu UR
1 14.09.2017
Organizacja roku akademickiego
21.09.2017 28.09.2017
2 12.10.2017 19.10.2017 26.10.2017
3 16.11.2017
Wnioski wydawnicze
23.11.2017 30.11.2017
4 7.12.2017
Nagrody w konkursie na pracę dyplomową
14.12.2017 21.12.2017
5 11.01.2018 18.01.2018 25.01.2018
6 8.02.2018
Wnioski o medale i odznaczenia
15.02.2018 22.02.2018
7 15.03.2018 22.03.2018 29.03.2018
8 12.04.2018 19.04.2018 26.04.2018
9 10.05.2018
Wnioski wydawnicze
17.05.2018 24.05.2018
10 14.06.2018 21.06.2018 28.06.2018

 

Inne ważne terminy:

 1. Do 9.09.2017 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze zimowym (studia stacjonarne).
 2. Do 6.10.2017 r. – zgłoszenie do sekretariatu IFP informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze zimowym.
 3. Do 19.10.2017 r. – zgłaszanie przez promotorów prac magisterskich do konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką w IFP UR.
 4. Do 19.10.2017 r. – złożenie sylabusów na rok akademicki 2017/2018.
 5. Do 19.10.2017 r. – złożenie sprawozdań z działalności wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 6. Do 19.10.2017 r. – złożenie sprawozdań zakładowych z przebiegu pracy naukowej za rok akademicki 2015/2016 (tj. od 1.10.2015 do 30.09.2016) – także w wersji elektronicznej.
 7. Do 31.10.2017 r. – przygotowanie planów pracy wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 8. Do 31.10.2017 r. – ustalenie tematów prac magisterskich (dla II roku studiów drugiego stopnia) i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IFP.
 9. Do 01.12.2017 r. – złożenie deklaracji podatkowych na rok 2018 (do sekretariatu IFP).
 10. Do 08.12.2017 r. – złożenie sprawozdań z realizacji tematów badawczych w roku 2017 – także w wersji elektronicznej; podanie informacji o wyjazdach zagranicznych (staże, konferencje itp.) w roku 2017.
 11. Do 25.01.2018 r. – złożenie ewidencji prac objętych prawami autorskimi w roku 2017 (do sekretariatu IFP); po tym terminie ewidencje należy składać w dziekanacie (do 31.01.2018).
 12. Do 21.01.2018 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze letnim (studia stacjonarne).
 13. Do 28.01.2018 r. – ustalenie tematów prac licencjackich i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IFP.
 14. Do 15.02.2018 r. – podanie informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze letnim.
 15. Do 30.04.2018 r. – złożenie informacji o terminach odbywania urlopów wypoczynkowych (powinny to być terminy lipcowe i sierpniowe, a tylko w uzasadnionych przypadkach, np. udział w rekrutacji, stażach itp., wrześniowe).
 16. Do 10.05.2018 r. – przesłanie e-mailem do sekretariatu (mlaszczyk@ur.edu.pl) tematów prac licencjackich i magisterskich (do Wirtualnej Uczelni – koniecznie w wersji elektronicznej)

 

Przypominam także o:

 • potrzebie przygotowania własnej „podstrony” na portalu Instytutu w zakładce „Pracownicy” (odpowiedni formularz znajduje się w zakładce „Ogłoszenia dla pracowników”);
 • obowiązku informowania (zgodnie z Zarządzeniem 72/2009 Rektora UR) Działu Informacji Naukowej BUR o publikacjach naukowych w danym roku akademickim (korzystając z formularza na stronie BUR:
  http://bur.univ.rzeszow.pl/formularz-uzupelnienia-danych-do-bibliografii-publikacji-pracownikow-ur
  lub za pośrednictwem sekretariatu IFP);
 • możliwości ubiegania się o staże (krajowe i zagraniczne) oraz bezpłatne szkolenia finansowane z funduszy unijnych w ramach konkursów wewnętrznych w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Zachęcam do przygotowywana wniosków o granty, np.:Dodano: 2016-10-06 10:31:17