TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 

„Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” są wpisane na listę B czasopism punktowanych MNiSW (12 pkt).


Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365


Bieżący numer

W przygotowaniu:
   „Tematy i Konteksty” 2019, nr 9 (14)

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019 r.


Odwiedzin: