DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












KNP - Sekcja Dydaktyków






Dodano: 2018-02-07 12:01:48





KTO?

Koło Naukowe Polonistów
Sekcja Dydaktyków

GDZIE?

Przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

JAK?

Pod przewodnictwem Dominiki Zawadzkiej i opieką Zakładu Metodyki
(dr D. Karkut i dr A. Kucharskiej-Babuli).

DLA KOGO?

Dla studentów, uczniów i nauczycieli

PO CO?

Naszym celem jest promowanie nowoczesnej dydaktyki, opartej na aktywności ucznia i nauczyciela:

→ Chcemy współtworzyć „budzącą się szkołę”!

Organizujemy warsztaty, na których poznajemy nowe techniki pracy i kształtujemy swój profil kreatywnych, otwartych na zmiany polonistów-nowatorów.

→ Nawiązujemy kontakty ze szkolną społecznością…

Podczas spotkań w systemowych i niesystemowych placówkach dzielimy się pasją i czerpiemy z doświadczeń innych pedagogów. 

→ … i zapraszamy ją do nas!

Otwieramy uniwersytet dla szkół. Jesteśmy pomysłodawcami konferencji naukowych, jednoczących studentów, doktorantów i czynnych zawodowo nauczycieli we wspólnym namyśle nad wyzwaniami współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

KONTAKT

e-mail: dydaktycy.knp@gmail.com



Dodano: 2017-11-13 13:01:16