DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UR


Imię i Nazwisko pracownika nr pok. nr telefonu
do pokoju
prof. dr hab. Zbigniew Andres 106 872 12 36
prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk 132 872 12 47
prof. dr hab. Czesław Kłak 105 872 12 34
prof. dr hab. Gustaw Ostasz 138 872 12 37
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg 116 872 12 43
prof. dr hab. Jolanta Pasterska 132 872 12 47
prof. dr hab. Stanisław Uliasz 133 872 12 41
dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek 104 872 12 35
dr hab. prof. UR Grażyna Filip 138 872 12 37
dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg 109 872 12 40
dr hab. prof. UR Urszula Kopeć 110A 872 13 23
dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg 104 872 12 35
dr hab. prof. UR Roman Magryś 122 872 12 32
dr hab. prof. UR Marek Nalepa 121 872 12 31
dr hab. prof. UR Zenon Ożóg 107 872 12 38
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski 107 872 12 38
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek 106 872 12 36
dr hab. prof. UR Joanna Rusin 104 872 12 35
dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga 110A 872 13 23
dr hab. prof. UR Marek Stanisz 136 872 12 28
dr hab. prof. UR Bożena Taras 131 872 12 48
dr hab. prof. UR Anna Wal 108 872 12 39
dr Wojciech Birek 139 872 12 42
dr Ewa Błachowicz 131 872 12 48
dr Zofia Brzuchowska 108 872 12 39
dr Stanisław Dłuski 108 872 12 39
dr Urszula Gajewska 131 872 12 48
dr Danuta Hejda 123 872 12 33
dr Anna Jamrozek-Sowa 107 872 12 38
dr hab. Dorota Karkut 109 872 12 40
dr Wioletta Kochmańska 119 872 12 45
dr hab. Jolanta Kowal 122 872 12 32
dr Elżbieta Kozłowska 123 872 12 33
dr hab. prof. UR Maria Krauz 119 872 12 45
dr Hanna Krupińska-Łyp 104 872 12 35
dr Agata Kucharska-Babula 109 872 12 40
dr Małgorzata Kułakowska 115 872 12 46
dr Arkadiusz Luboń
139 872 12 42
dr hab. Elżbieta Mazur 123 872 12 33
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka 115 872 12 46
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida 115 872 12 46
dr hab. Agata Paliwoda 108 872 12 39
dr Magdalena Patro-Kucab 138 872 12 37
dr Tadeusz Półchłopek 123 872 12 33
dr Robert Słabczyński
138 872 12 37
dr Kazimierz Surowiec 104 872 12 35
dr Grzegorz Trościński 122 872 12 32
dr Jan Wolski 107 872 12 38
mgr Stanisław Ożóg 131 872 12 48