Rekrutacja


Rekrutacja studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA oraz LOGOPEDIA

Szanowni Państwo,
Kandydaci na studia logopedyczne i neurologopedyczne,
informujemy, że prowadzimy rekrutację  na:

1. czterosemestralne, kwalifikacyjne studia podyplomowe LOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodów: LOGOPEDA  i  NAUCZYCIEL LOGOPEDA,

2. dwusemestralne,kwalifikacyjne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodu NEUROLOGOPEDA.

Szczegółowe informacje na temat obu kierunków znajdą Państwo poniżej:

logopedia.informacje     logopedia.plan

neurologopedia.informacje  neurologopedia.plan

Zachęcamy też do odwiedzenia zakładek: o studiach logopedycznych  oraz  o studiach neurologopedycznych. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące trwających obecnie lub zakończonych edycji studiów.

Nasze atuty:

  1. Kształcimy logopedów już ponad dziesięć lat,
  2. Mamy świetną opinię o naszych absolwentach wśród pracodawców,
  3. Posiadamy najwyższą kategorię naukową A i wynikające z tego uprawnienia  do prowadzenia kształcenia nauczycieli (również nauczycieli-logopedów),
  4. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą składającą się z pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktykujących logopedów,
  5. Mamy własny, dobrze wyposażony gabinet logopedyczny (prowadzimy w nim praktyki bez konieczności wchodzenia do innych instytucji – w niewielkich, max. pięcioosobowych grupach).

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135, tel. 872 12 30). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR do 30.09.2020. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą (ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów). Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe, który jest planowany na 10.10.2020.

Komplet dokumentów winien zawierać:

LOGOPEDIA:

NEUROLOGOPEDIA:

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
  • Wykaz publikacji

 


Dodano: 2020-09-29 12:07:04
Serwis rekrutacyjny na studia podyplomowe

sex shop


Shop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body.
Not sure where to start? Our selection of perfect beginners sex toys has you covered. Easy to use and simple in design, our classic vibrators are a great starting point in your sex toy journey.


Dodano: 2012-09-05 11:30:44