Rekrutacja


Rekrutacja studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA oraz LOGOPEDIA

Szanowni Państwo,
Kandydaci na studia logopedyczne i neurologopedyczne,
informujemy, że prowadzimy rekrutację  na:

1. czterosemestralne, kwalifikacyjne studia podyplomowe LOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodów: LOGOPEDA  i  NAUCZYCIEL LOGOPEDA,

2. dwusemestralne,kwalifikacyjne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodu NEUROLOGOPEDA.

Szczegółowe informacje na temat obu kierunków znajdą Państwo poniżej:

logopedia.informacje     logopedia.plan

neurologopedia.informacje  neurologopedia.plan

Zachęcamy też do odwiedzenia zakładek: o studiach logopedycznych  oraz  o studiach neurologopedycznych. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące trwających obecnie lub zakończonych edycji studiów.

Nasze atuty:

  1. Kształcimy logopedów już ponad dziesięć lat,
  2. Mamy świetną opinię o naszych absolwentach wśród pracodawców,
  3. Posiadamy najwyższą kategorię naukową A i wynikające z tego uprawnienia  do prowadzenia kształcenia nauczycieli (również nauczycieli-logopedów),
  4. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą składającą się z pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktykujących logopedów,
  5. Mamy własny, dobrze wyposażony gabinet logopedyczny (prowadzimy w nim praktyki bez konieczności wchodzenia do innych instytucji – w niewielkich, max. pięcioosobowych grupach).

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135, tel. 872 12 30). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR do 30.09.2020. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą (ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów). Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe, który jest planowany na 10.10.2020.

Komplet dokumentów winien zawierać:

LOGOPEDIA:

NEUROLOGOPEDIA:

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
  • Wykaz publikacji


Dodano: 2020-09-29 12:07:04
Serwis rekrutacyjny na studia podyplomowe


Dodano: 2012-09-05 11:30:44