AKTUALNOŚCI - Strona główna


dodatkowy termin obron

Szanowni Państwo,
Słuchacze VIII edycji studiów,
Informuję, że na prośbę kilku osób ustatliliśmy dodatkowy termin obron na 12 lipca 2018 r.  Osoby, które chciałyby w tym dniu podejść do egzaminu końcowego, muszą złożyć prace dyplomowe w sekretariacie IPiD do 6 lipca (jest to termin nieprzekraczalny!!!)

A.M.

UWAGA,
osoby, które będą przystępować do obrony 21 czerwca, proszone są o sprawdzenie wiadomości na mailu.


Dodano: 2018-06-13 07:28:44
Nabór na X edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

Rozpoczęcie X edycji studiów planowane jest na wrzesień/październik 2018.
Zapraszamy :-)

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do 10.09.2018. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 21.09.2018 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

 • Podanie (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd (zob. Zasady rekrutacji)


Dodano: 2018-06-08 12:53:37
Terminarz obron VIII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka 21.06.2018  (czwartek)
od godz. 14.00
2 Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka Dr Magdalena Wasylewicz 21.06.2018 (czwartek)
od godz. 16.00
3 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak Dr Aneta Lew-Koralewicz 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 09.00
4 Dr Aneta Lew-Koralewicz Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 12.30

*osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 17.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 8.06.2018 r.

**osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 21.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r.


Szanowni Państwo,

Przypominam, że przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

 • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
 • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
 • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
 2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
 3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2018-06-01 09:38:53
WYKŁAD GOŚCINNY

Szanowni Państwo,
Słuchacze I roku logopedii   i   neurologopedii,
sobotni wykład gościnny (obowiązkowy) rozpocznie się o godz. 9.30.
Prelekcję na temat "Terapia logopedyczna osób z wadami zgryzu" wygłosi pani mgr Urszula Wojnarowska.

Serdecznie zapraszam -
A.M.


Dodano: 2018-05-24 20:42:00
VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna
„Dys-problemy bez tremy. Współczesne metody wsparcia i terapii osób z dysleksją rozwojową”
FOTOREPORTAŻ

   W sobotę i niedzielę, 21-22.04.2018 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna oraz warsztaty dla logopedów. Konferencja wraz z warsztatami zakończyła obchody XI Tygodnia Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej. Wzięło w niej udział ponad 200 osób: referentów, logopedów, nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów.

Czytaj więcej »


Dodano: 2018-05-08 12:23:59