DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Egzamin 21-22 VII 2018

      Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej lipcowej sesji egzaminacyjnej (21-22.07.2018) odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa: na I piętrze budynku A1 (położonego na al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/


 

B1

(dorośli)

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 (dorośli):

Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 21 lipca o godzinie 9:30 w sali nr 110.

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 21 lipca o godzinie 10:00 w sali nr 110. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut), poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych modułów egzaminu.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 22 lipca o godzinie 10:00 w sali  nr 110.

 

 

B2

(dorośli)

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 (dorośli):

Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 21 lipca o godzinie 9:30 w sali nr 110.

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 21 lipca o godzinie 10:00 w sali nr 118. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych modułów egzaminu.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 22 lipca o godzinie 10:30 w sali nr 118.

 

 

B1

(dzieci i młodzież)

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 (dzieci i młodzież):

Egzamin poprzedza spotkanie informacyjne w sobotę 21 lipca o godzinie 9:30 w sali nr 110.

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 21 lipca o godzinie 10:00 w sali nr 120. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut), poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście w sali nr 110 nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (do godziny 9:30), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych modułów egzaminu.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 22 lipca o godzinie 10:00 w sali nr 120.


Pobierz wersję PDFDodano: 2018-06-29 08:20:19Zakończony nabór

Informujemy, że nabór na Egzamin certyfikatowy planowany na 21-22 lipca 2018 r. został zakończony.Dodano: 2018-06-19 09:36:45EGZAMIN 21-22 lipca 2018 ROKU - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

21-22 lipca 2018 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji 21-22.07.2018:

B1, B2, C1 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich, prosimy nie zaokrąglać kwot:

poziom B1 (dorośli) –  633,06 zł (równowartość 150 euro)

poziom B2 (dorośli) –  633,06 zł (równowartość 150 euro)

poziom C1 (dorośli) –  759,67 zł (równowartość 180 euro) 

poziom B1 (dzieci i młodzież) – 379,84 zł równowartość 90 euro 


Wydanie certyfikatu20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach

 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 30.04. 2018 r.: 4,2204 zł

Rejestracja kandydatów:

od 10 maja do 15 czerwca 2018 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 7 dni od złożenia formularza ale nie później niż do 15.06.2018 r.)

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku:
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Nazwa banku:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
nr konta : 81 1030 1999 7897 0000 0181 0042
IBAN: PLPX
SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, lipiec 2018


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2018-05-07 14:29:31

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44