Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48) 17 872 12 91

certyfikat.polski@ur.edu.pl
Aktualności


Nowy termin egzaminu - 19-20.06.2021 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną i zarządzenia władz uniwersytetu zarówno rejestracja, jak i sesja mogą zostać w każdym momencie odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

Termin egzaminu:

19-20.06.2021

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport  

Poziomy egzaminów w sesji 19-20.06.2021

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

UWAGA! Planujemy również nabór na egzamin na poziomie B1 (w grupie osób dorosłych) dla tych, którzy z powodów religijnych nie mogą przystąpić do egzaminu w sobotę. Rekrutacja na ten egzamin wymaga zaznaczenia opcji B1 (dorośli) - egzamin w niedzielę, w formularzu rejestracyjnym (w polu poziom egzaminu)

Egzamin dla tej grupy osób odbędzie się w niedzielę, 20.06.2021.

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy WYŁĄCZNIE w złotych polskich:
- poziom B1 (dorośli) - 699,04 zł
(równowartość 150 euro)

- poziom C1 (dorośli) -  838,85 zł (równowartość 180 euro)

 

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.03.2021r.: 4,6603 zł

Rejestracja kandydatów:

od 26.04.2021 roku do 10.05.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 26.04.2021 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

 • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - pierwsza litera imienia i nazwiska musi być zapisana wielką literą, pozostałe małą,
 • data, miejsce urodzenia,
 • seria, numer i data ważności dokumentu paszportu,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić, wystawienie nowego certyfikatu kosztuje 20 euro.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 2 dni od złożenia formularza) i obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy Zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji. Dane do wpłaty po udanej rejestracji można również sprawdzić w zakładce sprawdź status rejestracji.
Księgowanie na naszym rachunku odbywa się w ciągu 5 roboczych dni po wpłacie - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ). Znajdują się tam m.in. opis egzaminu, przykładowe testy, informacje organizacyjne.

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdź status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2021-04-15 08:32:10

Szanowni Państwo,

W związku z przełożeniem terminu egzaminu z 27-28.03.2021 na 8-9.05.2021 Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyraziła zgodę na rejestrowanie nowych kandydatów  w miejsce osób, które rezygnują z udziału w egzaminie w terminie majowym.

W związku z tym udostępniamy formularz rejestracyjny on-line. Będzie on aktywny wtedy, gdy będzie dostępne miejsce (kiedy system odnotuje rezygnację osoby wcześniej zarejestrowanej).

Rejestracja uzupełniająca będzie trwała do 12.04.2021. W tym czasie można sprawdzać dostępność formularza on-line.

Jednocześnie powiadamiamy, że informacje o terminie otwarcia rejestracji na egzamin 19-20.06.2021 opublikujemy na naszej stronie 12.04.2021.Dodano: 2021-03-30 10:32:51Nowy termin egzaminu - 27-28.03.2021 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną i zarządzenia władz uniwersytetu zarówno rejestracja, jak i sesja mogą zostać w każdym momencie odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

Termin egzaminu:

27-28.03.2021

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport

Poziomy egzaminów w sesji 27-28.03.2021:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

C1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:
- poziom B1 (dorośli) - 680,77 zł
(równowartość 150 euro)
- poziom C1 (dorośli) - 816,93 zł (równowartość 180 euro)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 29.01.2021r.: 4,5385 zł

Rejestracja kandydatów:

od 10.02.2021 roku do 22.02.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 10.02.2021 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

 • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - pierwsza litera imienia i nazwiska musi być zapisana wielką literą, pozostałe małą,
 • data, miejsce urodzenia,
 • seria, numer i data ważności dokumentu paszportu,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający. Przed wysłaniem formularza należy go sprawdzić, wystawienie nowego certyfikatu kosztuje 20 euro.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i obowiązkowo przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy Zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji.
Księgowanie na naszym rachunku odbywa się w ciągu 5 roboczych dni po wpłacie - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu i skreślenie z listy kandydatów.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ). Znajdują się tam m.in. opis egzaminu, przykładowe testy, informacje organizacyjne.

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdź status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2021-02-01 10:29:59Informacja na temat egzaminu 27-28.03.2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Rzeszowski planuje zorganizować państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego w dniach 27-28.03.2021 roku. 

Poziomy egzaminu: B1, C1 - w grupie osób dorosłych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 10.02.2021, godzina 9.00.

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku ma charakter elektroniczny i polega na wypełnieniu formularza on-line, który planujemy udostępnić na naszej stronie internetowej w dniu 10.02.2021, o godzinie 9.00.

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną i zarządzenia władz uniwersytetu zarówno rejestracja, jak i sesja mogą zostać w każdym momencie odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

Wypełnianie formularza zgłoszeniowego (on-line, dostępnego od 10,02.2021 od godziny 9.00) wymaga podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko - w formie takiej, jak w paszporcie - pierwsza litera imienia i nazwiska musi być zapisana wielką literą, pozostałe małą,
 • data, miejsce urodzenia,
 • seria, numer i data ważności paszportu,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • adres e-mail - ważne: Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

System rejestracyjny przyjmuje formularze zgłoszeniowe do wyczerpania limitu miejsc. Dowodem przyjęcia formularza i rejestracji na egzamin jest otrzymanie e-maila potwierdzającego. Znajdą się w nim wszystkie informacje potrzebne do opłacenia egzaminu.

Egzamin zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym, dostosowanym do obowiązujących przepisów.Dodano: 2020-12-01 09:05:49TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 20 czerwca 2021 r.

Informacje o tym, czy i jakie egzaminy odbędą się w Uniwersytecie Rzeszowskim podamy w osobnych ogłoszeniach na ok. 2 miesiące przez wyznaczonym terminem egzaminu.Dodano: 2020-12-01 08:44:34

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44